สุขภาพ คือร่างกายดี สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ สภาพสังคมดี

สุขภาพ เป็นคำศัพท์ของหน่วยองค์การอนามัยโลก โดยหมายถึง สภาวะร่างกายที่ดียังไม่พอยังรวมไปถึงภาวะทาง จิต ก็มีส่วนร่วมกับสังคมด้วย มันจะสร้างคลื่นสมองบางอย่างที่ทำให้เรามีชีวิตที่แจ่มใสด้วยเช่นกัน มีกำลังใจอยากไปทำงาน ไม่ว่าทำอะไรมันก็ดีไปหมดชีวิตประวันของเรา

แต่แท้จริงแล้ว สุขภาพดี ที่คนทั่วไปหมายถึง สภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีไข้ภัยโรคจิต มีร่างกายอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ แรงกำลังหายใจดีขึ้น สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ก็ต้องดีสะอาด คือทุกอย่างมันต้องลงตัวไปหมด

ปัจจัยหลักสำคัญ 4 ข้อสำหรับ องค์ประกอบของ สุขภาพ มีดังต่อไปนี้

health-ProfileS

1. สุขภาพจิต สามารถเข้าปรับสภาพอารมณ์ที่เราอยู่ร่วมได้ดี สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่รอบตัว
2. สุขภาพทางกาย มีความแข็งแรงในร่างกาย การออกกำลังกาย มีความพร้อมพละกำลังกาย
3. สุขภาพสังคม แยกกลุ่มแบ่งความคิดดีชั่วได้ หากเราแบ่ง 2 สิ่งนี้ได้ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันก็สบาย
4. สุขภาพศีลธรรม หากเรามีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมก็คงไม่ใช่เรื่องยาก คนไหนคิดไม่ดีเราก็แค่เดินออกมา เราควรจะอยู่ในที่คนป้อนพูดสิ่งดีๆ ได้เสมอ