กิจกรรมพื้นบ้าน มอญซ่อนผ้า กี่ยุคสมัยเด็กทุกคนต้องเคยเล่น

มอญซ่อนผ้า เป็นการเล่นของคนพื้นเมืองประจำท้องถิ่น หมู่คณะ แล้วหมู่ที่เล่นกันเยอะมากสุดก็คือ วัยเด็ก ได้นำการเล่นนี้ไปกันแถมทั้งยังเป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่ง พร้อมทั้งฝึกไวพริบ รู้ระเบียบการเล่นอย่างถูกต้อง แถมทั้งยังได้ร้องเพลงด้วยกัน

วิธีการเล่น มอญซ่อนผ้า ต้องเตรียมตัวอย่างไร

play-mod-son-pas

การเล่นให้สนุกต้องมีคนเป็นหมู่มากอย่างน้อย 10 – 20 คนขึ้นไป แล้วนั่งเรียงกันเป็นรูปวงกลม แล้วต้องหาคนเปิดวิธีการเล่น มอญซ่อนผ้า มาหนึ่งคน

สำหรับมือแรกผู้ที่ทำการถือผ้า ก็จะทำการเดินไปรอบวงกลม ในขณะที่เพื่อนร้องเพลง เราก็ผ้าไปวางหลังผู้เล่นที่นั่งอยู่ แล้วตัวเราก็แกล้งเดินวนต่อเพื่อไปแทนที่นั่งคนที่วาง
คนโดนวางผ้า นอกจากเราจะร้องเพลงแล้ว เราต้องสอดส่องมองดูผ้าที่อยู่ข้างหลังด้วยว่าผู้เล่นที่เป็นถือผ้าได้มาวางไว้ไหม หากเรารู้ตัวเร็วก็สามารถไล่วิ่งวนไปตามตีคนวางผ้าได้

การเล่นมอญซ่อนผ้าถือในปัจจุบันก็ยังมีคนให้ความสนใจมาโดยตลอด ถือได้เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นผู้ใหญ่สู่รุ่นลูกของเรา แล้วประเพณีการเล่นก็คงไม่มีสูญหายไปไหนแน่ไม่ว่าจะกี่ก็ตาม

บทเพลงมอญซ่อนผ้า ขับร้องเล่นตามประเพณีไทย